การสนับสนุนการพิจารณาการรับรองมาตราฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB) ของสถาบัน
ที่อยู่: ชั้น 20 สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (Tel): 02-727-3313, 02-727-3315 และ 093-261-1445
อีเมล (E-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.