ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ที่อยู่: ชั้น 5 อาคารนิด้าสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 148 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ (Tel): (02) 727 3313, (02) 727 3315
อีเมล (E-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (หลัก), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สำรอง)