โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

อ่านเพิ่มเติม...