• แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และศูนย์ประสานงานฯ

    การวิจัยในมนุษย์เป็นภารกิจที่องค์การและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสำคัญตลอดมา และพยายามวางแนวปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีพื้นฐานที่เน้นตระหนักถึงสิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมวิจัย มีวัตถุประสงค์ที่จะลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน

ติดต่อ-สอบถาม

จันทร์ - ศุกร์  09.00 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-727-3313
  02-727-3315
  093-261-1445
E-mail ecnida@gmail.com 
  irbnida@gmail.com
  • พันธกิจ

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (The Ethics Committee in Human Research, National Institute of Development Administration—ECNIDA) ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยในมนุษย์ซึ่งดำเนินการโดยคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรของสถาบัน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 

           

                    เสวนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

                           โดย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                ประเด็นการปรับแก้หรือควรชี้แจงเพิ่มเติม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                           โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                การขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                การพิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                           โดย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                ประวัติความเป็นมาของจริยธรรมวิจัยในคน, แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

                       และความรับผิดชอบในการดำเนินงานวิจัย

                           โดย พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)

                บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยและผู้วิจัย 

                           โดย พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

                กระบวนการขอความยินยอม 

                           โดย ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                ภาวะเปราะบาง 

                           โดย พ.ท.รศ.นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

                หลักการประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง

                           โดย รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                ผลประโยชน์ทับซ้อน

                                  โดย รศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                    หลักการรักษาความลับ และข้อพิจารณาทางจริยธรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

                                  โดย ดร.ณภัควรรต บัวทอง

                                  ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Sample image

Ut quis purus mauris. Integer sed libero a nulla posuere sollicitudin a quis justo. Etiam risus ligula, posuere vitae est id; pulvinar commodo dolor? In hac habitasse platea dictumst. In hac habitasse platea dictumst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna. Cras in mi at felis aliquet congue. Ut a est eget ligula molestie gravida. Curabitur massa.

Suspendisse id odio id justo mattis varius vitae vel purus. Proin vel nulla lorem? Nunc bibendum congue dolor! Cras tempus risus est; vel pellentesque nisi eleifend vel.

Phasellus in scelerisque lorem. Vestibulum pretium mattis dignissim? Nunc blandit lobortis semper. Suspendisse posuere sed justo vitae dictum. In quis auctor enim? Cras sed accumsan ligula. Proin fermentum nulla nisl, eget viverra neque hendrerit quis.

Praesent eget dui quam. Fusce id dolor a est venenatis fringilla id in erat. Sed eleifend lorem sit amet diam lacinia auctor. Aliquam sollicitudin nunc vel odio blandit commodo! Curabitur elementum ipsum eros, non semper nisl ultricies vehicula. Vivamus pretium ornare est.

. Nam ac mi at erat commodo faucibus sit amet in tellus. Integer mollis eros porta sollicitudin porta. Curabitur vel risus porttitor eros iaculis dictum. Phasellus sed adipiscing diam? Quisque tincidunt nulla non dapibus laoreet.

Vestibulum erat wisi

  1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
  2. Aliquam tincidunt mauris eu risus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus magna. Cras in mi at felis aliquet congue. Ut a est eget ligula molestie gravida. Curabitur massa. Donec eleifend, libero at sagittis mollis, tellus est malesuada tellus, at luctus turpis elit sit amet quam. Vivamus pretium ornare est.